Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Rendelőintézete
Szerencs

INTÉZMÉNYI HÁZIREND

 

Kedves Betegünk!

Az egészségügyi ellátás hazánk minden állampolgárának az Egészségügyi Törvény által biztosított joga.
Rendelőintézetünkben – mint minden egészségügyi intézményben – a betegeket az egészségügyi állapota által indokolt, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátás illeti meg.
Az ellátás során a betegek emberi méltóságát tiszteletben tartjuk, a személyiségi jogok és betegjogok betartásáért garanciát vállalunk.
Tevékenységünk a betegek gyógyulását segíti elő, ezért kérjük betegünket az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor, itt tartózkodásuk alatt az intézményi rendet, a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket tartsák be.

 

A betegellátás és az intézmény belső rendjére vonatkozó szabályok

A Rendelőintézet nyitva tartása:
hétfő - péntek: 7,00 - 19,00 - ig
szombat, vasárnap: zárva

A Rendelőintézet területén szolgáltatásaink igénybevétele céljából lehet tartózkodni.
Az intézet egész területén tilos az alkoholfogyasztás, és a dohányzás.
Kérjük, ügyeljenek a rendelőintézet tisztaságára a várókban és a mellékhelységekben egyaránt.
Kíméljék a Rendelőintézet vagyonát, töréssel, rongálással okozott kárt annak okozója köteles megtéríteni!
A betegek értékeiért felelősséget vállalni nem tudunk.
Az intézet területére állatot behozni tilos. (kivétel: vakvezető kutya)
A Rendelőintézet épületébe kerékpárt behozni tilos.
A mozgáskorlátozott betegek szállítására a sebészeti szakrendelő előtt található tolókocsik használhatók.
A lift rendeltetésszerű használata biztosított. Balesetek elkerülése véget kérjük, hogy babakocsit ne toljanak be a liftbe. A babakocsit hagyják a földszinten és a kisgyermeket az emeleteken lévő szakrendelőkbe a karjukon vigyék fel.

 

Betegek fogadása

A Rendelőintézet egészségügyi szolgáltatásai térítésmentesen személyi igazolvány és betegbiztosítási kártya, illetve ha szükséges orvosi beutaló bemutatásával vehetők igénybe.
A biztosítással nem rendelkező személyeknek térítési díj ellenében nyújtunk egészségügyi szolgáltatást. A térítési díjakról szóló tájékoztató a szakrendelők ajtaján megtalálható. A beteg a vizsgálat előtt a pénztárban a díjat köteles befizetni, melyről számlát kap. A térítési díj befizetése után a kért vizsgálatot az intézet elvégzi.

 

Beutaló nélkül igénybe vehető szakrendelések:

Fül-Orr-Gége, Bőrgyógyászat és nemibeteg-gondozó,
Nőgyógyászat, Pszichiátria szakrendelő,
Sebészet, Tüdőgondozó,
Szemészet, Onkológia gondozó,
Urológia

Beutalóval igénybe vehető szakrendelések:

Belgyógyászat,
Gyermekgyógyászat,
Ortopédia,
Reumatológia,
Ideggyógyászat,
Gastroenterológia,
Röntgen vizsgálatok,
Ultrahang vizsgálatok,
Laboratóriumi vizsgálatok,
Fizioterápiás kezelések,
Gyógytorna,
Gyógymasszázs

 

A betegek fogadása részben előjegyzéssel, részben sorszámok alkalmazásával történik.

Előjegyzés:
­ Kérheti a kezelést indikáló orvos telefonon, vagy
­ a beteg személyesen vagy telefonon

Telefonos előjegyzést a 361-758- as központi számot, majd az alább felsorolt melléket tárcsázva kell kérni.

Előjegyzéssel igénybevehető ellátások Telefonszám 361-758, majd a mellék

Kardiológia 38

Pszichológia 59
Pszichiátria szakrendelés és gondozás 17
Ultrahang 32

 

 

Laboratórium
Közvetlenül a laboratóriumban kell jelentkezni mintavételre személyesen, előzetes időpont kéréssel.
Vérvétel: mindennap 7,00 – 10,00

A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó szabályokat és az intézményi rendet.
A beteg – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni.
A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.
A beteg jogosult a reá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, az egészségügyi dokumentációból- saját kérésére és költségére- másolatot kapni. Eredeti betegkarton nem vihető el, szükség esetén fénymásolat kérhető.
Intézetünkben rendszeresen kikérjük a betegek véleményét ellátásukkal kapcsolatban.
Számítunk észrevételeikre és javaslataikra. Észrevételüket bedobhatják a portánál található ládába.

 

Panaszok bejelentése, a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás rendje

A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban panaszt tenni. Panaszával (szóban, vagy írásban) közvetlenül a főigazgatóhoz vagy a betegjogi képviselőhöz fordulhat.
A betegjogi képviselő az erre irányuló megbízás alapján ellátja a betegek jogainak védelmét és segíti őket e jogaik megismerésében és érvényesítésében.

A Rendelőintézet betegjogi képviselője, elérhetőségének helye és ideje:

Betegjogi képviselő: Dr. Dézsiné Tóth Ilona

Elérhetőség:
Megyei Kórház Miskolc, Szentpéteri kapu 72 - 76. (Főépület, fsz. Jobbra)
Kedd: 14,00-19,00
Szerda: 14,00-18,00

 

A gyógyító és megelőző tevékenységgel kapcsolatosan a betegeket érintő információkat az orvos és az egészségügyi szakdolgozó titokként kezeli. A betegek személyiségi jogait tiszteletben tartjuk és velük összefüggésben más személynek információt ki nem adunk. Kivéve: a törvényekben előírt eseteket pl.: rendőrségi megkeresés.

A gyógyító és megelőző tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatot a sajtónyilvánosság előtt az Intézet igazgató főorvosa vagy az általa felhatalmazott személy tehet.

Reméljük a Rendelőintézet gyógyításban résztvevő munkatársaival megtalálják a kellő összhangot és így a várt gyógyulást közös együttműködéssel mielőbb elérhetjük.
Gyógyító munkájukért egészségügyi dolgozóink semmiféle külön díjazást nem várnak el, - megbecsülésükre és megértésükre azonban számítunk.

 

 

 

Dr. Bobkó Géza
Igazgató főorvos

Betegtájékoztató

Az intézményről

Hol talál minket?

3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.

ESZA infoblokk
© Copyright 2023 ESZEI Szerencs. Minden jog fenntartva.

Készítette: Creative Ideas

Keresés