Betegjogi képviselő

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 

Tájékoztató a betegek jogairól, betegjogi képviselőről


A betegek panasza esetén - az intézménytõl független - betegjogi képviselõ áll rendelkezésre, aki ellátja a betegek törvényben (1997. évi CLIV.törvény az egészségügyrõl) meghatározott jogainak védelmét, segíti õket azok megismerésében és érvényesítésében.

A betegjogi képviselõt a beteg  telefonon vagy e-mail útján keresheti meg az intézményi ellátással kapcsolatos betegjogi panaszával.

Betegjogi képviselõ: dr Katona Kornélia

E-mail:     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám:        06-20-4899-542

A betegjogi képviselõ tevékenysége:

-         segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos kérdések tisztázásában
-         segít a beteg panaszának megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását
-         a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az intézmény vezetõjénél, fenntartójánál, ill. eljár az arra illetékes hatóságoknál, és ennek során képviseli a beteget
-     a betegjogi képviselõ kiemelten kezeli az életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, egészségi állapotuk ill. társadalmi-szociális helyzetük miatt kiszolgáltatottak betegjogi védelmét.

A panaszkivizsgálás idõtartama 30 munkanap, annak eredményérõl a panaszos írásos tájékoztatást kap.

A betegek alapvetõ betegjogai:
-         az egészségügyi ellátáshoz való jog
-         az emberi méltósághoz való jog
-         a kapcsolattartás joga
-         az intézmény elhagyásának joga
-         a tájékoztatáshoz való jog
-         önrendelkezési jog
-         az ellátás visszautasításának a joga
-         az egészségügyi dokumentáció megismerésének a joga
-         az orvosi titoktartáshoz való jog


A beteg kötelezettségei: amennyiben az egészségügyi szolgáltatást igénybe veszi, úgy azt a jogszabályi és az adott intézményi rend (házirend) keretei között teheti meg. Eredményes gyógykezelése érdekében a megfelelõ tájékoztatás után a beteget együttmûködési kötelezettség terheli az egészségügyi személyzettel.

Az egészségügyi szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége: az egészségügyi szolgáltató a beteget, illetve a beteg nyilatkozata vagy a jogszabály alapján meghatározott személyt tájékoztatni köteles a felvételkor, illetve az ellátása elõtt a betegjogokról, azok érvényesítésének lehetõségeirõl, valamint az intézmény házirendjérõl.

 

 

Betegtájékoztató

Az intézményről

Hol talál minket?

3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.

ESZA infoblokk
© Copyright 2024 ESZEI Szerencs. Minden jog fenntartva.

Készítette: Creative Ideas

Keresés