Betegjogi képviselő

Betegjogi képviselő

Tájékoztató a betegek jogairól, betegjogi képviselőrőlA betegek panasza esetén - az intézménytől független - betegjogi képviselő áll rendelkezésre, aki ellátja a betegek törvényben (1997. évi CLIV.törvény az egészségügyről) meghatározott jogainak védelmét, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében.

A betegjogi képviselőt a beteg  telefonon vagy e-mail útján keresheti meg az intézményi ellátással kapcsolatos betegjogi panaszával.

Betegjogi képviselő:   Kőszegi Judit

E-mail:       koszegi.judit@obdk.hu

Telefonszám:        06-20-4899-542

A betegjogi képviselő tevékenysége:
-         segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos kérdések tisztázásában
-         segít a beteg panaszának megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását
-         a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, ill. eljár az arra illetékes hatóságoknál, és ennek során képviseli a beteget
-     a betegjogi képviselő kiemelten kezeli az életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, egészségi állapotuk ill. társadalmi-szociális helyzetük miatt kiszolgáltatottak betegjogi védelmét.

A panaszkivizsgálás időtartama 30 munkanap, annak eredményéről a panaszos írásos tájékoztatást kap.

A betegek alapvető betegjogai:
-         az egészségügyi ellátáshoz való jog
-         az emberi méltósághoz való jog
-         a kapcsolattartás joga
-         az intézmény elhagyásának joga
-         a tájékoztatáshoz való jog
-         önrendelkezési jog
-         az ellátás visszautasításának a joga
-         az egészségügyi dokumentáció megismerésének a joga
-         az orvosi titoktartáshoz való jog


A beteg kötelezettségei: amennyiben az egészségügyi szolgáltatást igénybe veszi, úgy azt a jogszabályi és az adott intézményi rend (házirend) keretei között teheti meg. Eredményes gyógykezelése érdekében a megfelelő tájékoztatás után a beteget együttműködési kötelezettség terheli az egészségügyi személyzettel.

Az egészségügyi szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége: az egészségügyi szolgáltató a beteget, illetve a beteg nyilatkozata vagy a jogszabály alapján meghatározott személyt tájékoztatni köteles a felvételkor, illetve az ellátása előtt a betegjogokról, azok érvényesítésének lehetőségeiről, valamint az intézmény házirendjéről.