ESZEI
Általános információk

Általános információk

Szerencs  városa  l984.  évben   alapította  a  járóbeteg-szakellátás kialakítására a rendelőintézetet, mely  akkor 8 szakterületet ölelt át és  3 épületben működött.

1990-ben  új, minden igényt kielégítő  létesítmény épült, ahová  egy helyre sikerült telepíteni a már meglévő szakrendeléseket, sőt újabb szolgáltatásokat tudtunk bevezetni.


Rendelőintézetünk célja, hogy  Szerencs városa és környékén élő  összesen 68.000  ember járóbeteg-szakellátását biztosítsa. Tekintetbe véve , hogy sem Szerencsen, sem a közelben  kórház nincs így  a fekvőbetegek Miskolcra kerülnek   beutalásra. A Szerencsen működő   4 felnőtt, 3 gyermekorvos valamint a környező 26 település felnőtt és gyermek betegeiket küldik  a rendelőintézetbe.Azt szeretnénk ha minden olyan vizsgálatot , amit járóbetegként el lehet végezni , helyben megtudnánk  csinálni, s ezzel  is segítjük  a háziorvosok diagnosztikai  lehetőségét és gyógyító  munkáját. A másik oldalról , minden olyan beteget feltudunk vállalni akiknek nem feltétlenül szükséges  a kórházi befekvés , mert a saját lakóhelyén megkaphatja  azokat a kezeléseket  (pl.fizikotherápia,  gyógytorna)  mely nemcsak a gyógyulását segíti elő ,de  a rehabilitációt és a munkába való  visszalépését is. Mivel háziorvosaink  nem mindenhatóak , lehetőleg  minden szakmában  szeretnének  konzultációs lehetőséget biztosítani , jól felkészült, több szakvizsgás kollégák biztosításával (pl. gasztroenterológus, kardiológus).


Intézetünk  a környék  szellemi és  továbbképző  központjává kíván válni,  mind  a  nővérek,  mind  a  szakdolgozók  tekintetében.  Rendszeres továbbképzéseket  szervezünk, speciális témakörökből, gyógyszerbemutatókkal és egyéb külső forrásokkal egybekötve.


Az egészségügyi  nevelés, felvilágosítás ránk háruló  feladatait az ÁNTSZ-el karöltve  kívánjuk  a  lakosság minden   csoportjára kiterjesztve   végezni. (Kiemelten a tanulóifjúság oktatására.) Feladatainkat  az  egyre javuló    műszerparkkal,  bővülő  szolgáltatásainkkal (jelenleg 18 szakrendelés, plusz látszerész, plusz ortopéd depo) szeretnénk a területünkön   élő lakosság egészségügyi   állapotát   az európai   szintre feljavítani.