SZGYAK

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Nyitva tartás:
Hétfõtõl – péntekig:     8 órától – 16 óráig

Alapszolgáltatási Központ vezetõ:

Sipos Attila
igazgató

Az Alapszolgáltatási Központ által biztosított szolgáltatások

Szociális étkeztetés:
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak, nyugdíjasoknak, illetve rokkant nyugdíjasoknak az étkeztetésérõl kell gondoskodni, akik önmaguk, vagy eltartottaik számára, tartósan vagy átmenetileg önállóan nem képesek megoldani.

Idõsek Nappali ellátása:
A saját otthonukban élõ ellátást igénybevevõ részére biztosít lehetõséget az intézmény – nap-közbeni tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatokra és alapvetõ higiéniai szükségletekre szolgáló intézmény.
Intézményi elérhetõség:

Szerencs, Idõsek Klubja
Szerencs, Rákóczi u. 63. Telefon: 06/47/362-647

Szerencs-Ond, Idõsek Klubja
Szerencs-Ond, Fõ út 71. Telefon: 06/47/361-718

Szerencs(Fecskés), Idõsek Klubja
Szerencs, Dobó Katica út 24. Telefon: 06/47/362-229


 Idõskorúak Gondozóháza:
Átmeneti elhelyezést nyújt 10 fõ részére. Elhelyezés idõtartama maximum 1 év. Feltétele, hogy a gondozott önellátó legyen, szerzõdés leteltével biztosított legyen elhelyezése akár családban, akár más intézményben.

Támogató Szolgálat
A fogyatékos személy saját lakhelyén, lakókörnyezetében történõ segítése, életvitelének meg-könnyítése. Elsõdlegesen a lakáson kívüli szolgáltatások elérésének biztosítása, valamint ön-állóságának megõrzése mellett lakáson belüli segítségnyújtás. Speciálisan kialakított mikrobusz elõzetes igénybejelentés alapján igénybe vehetõ, a fogyatékossággal élõk szállítására.

Az intézmény által biztosított szolgáltatásokért, az ellátottak az önkormányzat mindenkor érvényes rendeletében meghatározott térítési díjat fizetnek.

Családsegítés:
 A mentálisan vagy szociálisan nehéz helyzetben lévõ emberek és családok számára nyújt segítséget. Életvezetési, mentális tanácsadás, adminisztrációs segítségnyújtás, adomány gyûjtés és szétosztás. Az intézmény mindenki számára nyitott, a szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

Gyermekjóléti szolgáltatás:
 Elsõdleges feladata, a családokra, gyermekekre való odafigyelés. Célja: a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi jólétének biztosítása, családban történõ neveltetése. A veszélyezte-tettség megelõzése, illetve megszüntetése.


Az Alapszolgáltatási Központ nem hatósági jellegû intézmény. A családgondozók titoktartásra kötelezettek!

IDŐPONT FOGLALÁS

+36 47 361 758

Betegtájékoztató

Az intézményről

Hol talál minket?

3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.

ESZA infoblokk
© Copyright 2020 ESZEI Szerencs. Minden jog fenntartva.

Készítette: Creative Ideas

Keresés