ESZEI SZERENCS

Eredeti változat

vissza

Házirend

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Rendelõintézete
Szerencs


INTÉZMÉNYI HÁZIREND

Kedves Betegünk!

Az egészségügyi ellátás hazánk minden állampolgárának az Egészségügyi Törvény által biztosított joga.
Rendelõintézetünkben – mint minden egészségügyi intézményben – a betegeket az egészségügyi állapota által indokolt, folyamatosan hozzáférhetõ és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátás illeti meg.
Az ellátás során a betegek emberi méltóságát tiszteletben tartjuk, a személyiségi jogok és betegjogok betartásáért garanciát vállalunk.
Tevékenységünk a betegek gyógyulását segíti elõ, ezért kérjük betegünket az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor, itt tartózkodásuk alatt az intézményi rendet, a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket tartsák be.


A betegellátás és az intézmény belsõ rendjére vonatkozó szabályok

                                          hétfõ - péntek:            7 00 - 1830  - ig
                                          szombat, vasárnap:    zárvaBetegek fogadásaBeutaló nélkül igénybe vehetõ szakrendelések:

         Fül-Orr-Gége                Bõrgyógyászat és nemibeteg-gondozó
         Nõgyógyászat               Pszichiátria szakrendelõ
         Sebészet                      Tüdõgondozó
         Szemészet                    Onkológia gondozó
         Urológia
      
Beutalóval igénybe vehetõ szakrendelések:

         Belgyógyászat
         Gyermekgyógyászat
         Ortopédia
         Reumatológia
         Ideggyógyászat
         Gastroenterológia
         Röntgen vizsgálatok
         Ultrahang vizsgálatok
         Laboratóriumi vizsgálatok
         Fizioterápiás kezelések
         Gyógytorna
        GyógymasszázsA betegek fogadása részben elõjegyzéssel, részben sorszámok alkalmazásával történik.

Elõjegyzés:

Telefonos elõjegyzést a 361-758- as központi számot, majd az alább felsorolt melléket tárcsázva kell kérni.

 Elõjegyzéssel igénybevehetõ ellátások Telefonszám 361-758, majd a mellék  
  
 Kardiológia  138
 Pszichológia  159
 Pszichiátria szakrendelés és gondozás  117
 Ultrahang  132Sorszámmal igénybe vehetõ ellátások:

Laboratórium        


Laboratórium
Közvetlenül a laboratóriumban kell jelentkezni mintavételre személyesen.
Vérvétel: mindennap 7,30 – 10,00

A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályaiPanaszok bejelentése, a betegjogi képviselõvel való kapcsolattartás rendje


A Rendelõintézet betegjogi képviselõje, elérhetõségének helye és ideje:

Betegjogi képviselõ: Dr. Dézsiné Tóth Ilona

Elérhetõség:
Megyei Kórház Miskolc, Szentpéteri kapu 72 - 76. (Fõépület, fsz. Jobbra)
Kedd: 14,00-19,00
Szerda: 14,00-18,00


A gyógyító és megelõzõ tevékenységgel kapcsolatosan a betegeket érintõ információkat az orvos és az egészségügyi szakdolgozó titokként kezeli. A betegek személyiségi jogait tiszteletben tartjuk és velük összefüggésben más személynek információt ki nem adunk. Kivéve: a törvényekben elõírt eseteket pl.: rendõrségi megkeresés.

A gyógyító és megelõzõ tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatot a sajtónyilvánosság elõtt az Intézet igazgató fõorvosa vagy az általa felhatalmazott személy tehet.

Reméljük a Rendelõintézet gyógyításban résztvevõ munkatársaival megtalálják a kellõ összhangot és így a várt gyógyulást közös együttmûködéssel mielõbb elérhetjük.
Gyógyító munkájukért egészségügyi dolgozóink semmiféle külön díjazást nem várnak el, - megbecsülésükre és megértésükre azonban számítunk.Dr. Bobkó Géza
Igazgató fõorvos