ESZEI
Eu pályázatok

Eu pályázatok

Szerencsi Kistérségi Szakorvosi Ellátó Központ fejlesztése –  ÉMOP-4.1.1/B-2008-0003 számú – pályázat  


Pályázó: Szerencs Város Önkormányzata
Támogatási Szerzõdés megkötése: 2009.08.04., projektzárás módosított TSZ szerint 2012. február 29.
A projekt összköltsége: 837.089.036.- Ft, melyhez 95%-os támogatási intenzitással 795.234.584.- Ft. vissza nem térítendõ támogatást nyert az Önkormányzat.

A pályázat célja: három kistérség 31 településén élõ 58.000 fõs lakosság járóbeteg ellátását biztosító szerencsi Rendelõintézet szakmai tevékenységének bõvítése, magasabb szintre emelése. A fejlesztési cél megvalósítása részben a rendelõintézet épületének átalakításával, felújításával, új szakellátások bevezetésével, kapacitás bõvítéssel, valamint az eszköz és mûszerállomány jelentõs bõvítésével, minõségi cseréjével  történik.

Az egyik legjelentõsebb eredménye a projektnek a Rendelõintézetben az egynapos sebészeti ellátás, valamint a kúraszerû ellátás bevezetése. Tekintettel arra, hogy a pályázat az épület bõvítését nem tette lehetõvé, így a meglévõ alapterületen belül a szakrendelõk és egyéb kiszolgáló helyiségek teljes átalakításával, átszervezésével lehetett biztosítani az új ellátások számára a helyet, az egynapos sebészeti ellátáshoz a mûtõk ( 1 szemészeti és 1 sebészeti mûtõ) és a kapcsolódó helyiségek, valamint a kúraszerû ellátáshoz szükséges helyiségek az I. emeleten a fõbejárat feletti épületrészben és a jobb oldali épületszárnyban kerülnek kialakításra. Az épület átalakítása felújítása kiterjed a homlokzat hõszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, az épületgépészeti rendszerek korszerûsítésére, valamint a teljeskörû akadálymentesítésre is. A projekten belül az építési munkák tervezett költsége 450. M. Ft volt    

A mûszer és eszközállomány bõvítésére az elavult eszközök cseréjére közel 300 M. Ft-ból valósult meg. Ebbõl csaknem minden szakrendelõ részesült, jelentõs fejlesztés volt a kardiológiai eszközök, a gasztroenetrológia, a tüdõgondozó, a röntgen és a fizioterápia területén, és természetesen az eszközbeszerzésen belül jelentõs tételt képviselt az új ellátásokat nyújtó részlegek felszerelése. A projekt megvalósítása a Támogatási Szerzõdés aláírását követõen a kiviteli tervek készítésével kezdõdött, az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen a kivitelezést a nyertes Jánosik és Társa Kft. 2010. júliusában kezdte meg, és 2011. év elején megtörtént a felújított épület mûszaki átadása. Az eszközök ütemezetten kerülnek beszerzésre, azon eszközökre, melyek üzembe helyezése nem függött az épület átalakításától, már 2010. év végén megtörtént,  azonban az eszközök beszerzése – több eredménytelen közbeszerzési eljárás miatt, csak 2011. év végén fejezõdött be.